+40 312 297 730 [email protected] B2B
Regulamentul magazinului

Regulamentul magazinului online www.yrke.pl

I Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament stabilește condițiile generale, modul de prestare a Serviciilor prin mijloace electronice și vânzarea efectuată prin intermediul Magazinului Online www.yrke.pl de către YRKE SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, cu sediul în Nowy Sącz (adresa sediului și adresa pentru livrare: str. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Sącz), înscrisă în Registrul Comercianților al Registrului Judecătoresc Național sub numărul KRS 0000874149, administrat de Judecătoria Districtuală pentru Krakow-Centru în Cracovia, Departamentul XII Economic al Registrului Judecătoresc Național, NIP: 7343589527, REGON: 387732909 - numit în continuare Vânzător.
 
2. Contactul cu Vânzătorul se face prin:
 •  adresa de e-mail: [email protected] 
 • numărul de telefon: +48 530 832 500 
 • formularul de contact disponibil pe pagina Magazinului Online. 
3. Prezentul Regulament este disponibil în mod constant pe site-ul www.yrke.pl, într-un mod care permite obținerea, reproducerea și păstrarea conținutului său prin tipărire sau salvare pe un suport în orice moment.
 
4. Vânzătorul informează că utilizarea Serviciilor oferite prin mijloace electronice poate implica un risc din partea fiecărui utilizator de internet, care constă în posibilitatea de a introduce software dăunător în sistemul informatic al Clientului și de a obține și modifica datele acestuia de persoane neautorizate. Pentru a evita riscul apariției amenințărilor de mai sus, Clientul ar trebui să utilizeze mijloacele tehnice adecvate care să le minimizeze apariția, și în special programe antivirus și un firewall.
 

II Definiții

Termenii utilizați în Regulament au următoarele semnificații:

 1. Zile lucrătoare - acestea sunt zilele de luni până vineri, cu excluderea zilelor legale libere;
 2. Client - persoană fizică care are capacitatea deplină de a efectua acte juridice, persoană fizică care desfășoară o activitate comercială, persoană juridică sau entitate organizațională care nu este o persoană juridică, la care legile speciale acordă capacitate juridică, care face o Comandă în cadrul Magazinului Online sau utilizează alte Servicii disponibile în Magazinul Online;
 3. Codul civil - legea din 23 aprilie 1964 (Jurnalul Oficial Nr. 16, poz. 93 și modificări ulterioare);
 4. Cont - partea Magazinului Online alocată unui anumit Client, prin care Clientul poate efectua anumite acțiuni în cadrul Magazinului Online;
 5. Consumator - Clientul care este consumator în sensul art. 22[1] al Codului civil. Vânzătorul reamintește în acest sens că atribuirea statutului de consumator de către o entitate care nu deține acest statut poate reprezenta o practică de piață neloială în conformitate cu dispozițiile legale separate. Consumatorul este doar o persoană fizică care îndeplinește cerințele de mai sus. Persoana care nu deține acest statut în conformitate cu dispozițiile de mai sus, chiar dacă și-ar atribui acest statut prin plasarea unei comenzi sau acceptarea unei oferte, nu dobândește acest statut. Nicio declarație a Vânzătorului nu poate fi interpretată ca acordând drepturile unui consumator unei entități care nu deține acest statut;
 6. Antreprenor - Clientul care este un antreprenor în sensul art. 43[1] al Codului Civil - reprezintă o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională cu capacitate juridică, care desfășoară o activitate comercială sau profesională în numele propriu, care a încheiat un contract cu Vânzătorul. În mod corespunzător, această persoană sau unitate, încheind un contract, declară în același timp că nu este un consumator.
 7. Antreprenor cu drepturi de consumator - Clientul care este o persoană fizică care încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, când din conținutul acestui contract rezultă că nu are un caracter profesional pentru acea persoană, în special datorită obiectului activității sale comerciale, pus la dispoziție în conformitate cu prevederile privind Registrul Central și Informațiile privind Activitatea Economică;
 8. Regulamentul - acest document;
 9. Bun - produs prezentat în Magazinul Online, a cărui descriere este disponibilă pentru fiecare produs prezentat;
 10. Contract de vânzare - Contract de vânzare a Bunurilor în sensul Codului Civil, încheiat între Vânzător și Client;
 11. Servicii - servicii prestate de Vânzător în favoarea Clienților în mod electronic, în conformitate cu prevederile legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Jurnalul Oficial nr. 144, poz. 1204 și modificări ulterioare);
 12. Legea privind drepturile consumatorilor - legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Jurnalul Oficial 2014, Nr. 827 amendat);
 13. Legea privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice - legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Jurnalul Oficial Nr. 144, poz. 1204 și modificări ulterioare);
 14. Comanda - declarația de voință a Clientului, având ca scop încheierea directă a Contractului de vânzare, indicând în special tipul și numărul Bunului.

III Regulile de utilizare a Magazinului Online

1. Utilizarea Magazinului Online este posibilă cu condiția ca sistemul informatic al clientului să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime:
 •     un computer, un laptop sau un dispozitiv mobil cu acces la Internet,
 •  acces la e-mail,
 • un browser de internet actualizat: Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari, Microsoft Edge,
 • rezoluția minimă recomandată a ecranului: 1024x768,
 • activarea în browserul de internet a posibilității de a salva Cookies și de a gestiona Javascript.
2. Utilizarea Magazinului Online înseamnă orice acțiune a Clientului care duce la familiarizarea acestuia cu conținutul inclus în Magazin.
3. În special, Clientul este obligat să:
 •     nu furnizeze și nu transmită conținut interzis de lege, de exemplu conținut care promovează violența, 
 • defăimătoare sau încalcă drepturile personale și alte drepturi ale terților,
 • să utilizeze Magazinul Online într-un mod care nu îi deranjează funcționarea,
 • în special prin utilizarea unui anumit software sau dispozitive,
 • să nu întreprindă acțiuni precum: trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate (spam) în cadrul Magazinului Online,
 • să utilizeze Magazinul Online într-un mod care nu este incomod pentru alți Clienți și pentru Vânzător,
 • să utilizeze toate conținuturile postate în cadrul Magazinului Online numai pentru uz personal,
 • să utilizeze Magazinul Online într-un mod conform cu legile în vigoare pe teritoriul Republicii Polone, cu prevederile Regulamentului, precum și cu principiile generale de utilizare a internetului.
4. Vânzătorul poate priva Clientul de dreptul de a utiliza Magazinul Online, precum și poate limita accesul său la o parte sau la toate resursele, cu efect imediat, inclusiv privarea acestuia de dreptul de a se înregistra din nou, în cazul în care Clientul încalcă Regulamentul, în special când Clientul:
 •     a furnizat date în timpul înregistrării în magazinul online care nu sunt conforme cu adevărul, inexacte sau învechite, care induc în eroare sau încalcă drepturile terților;
 •  a comis prin intermediul magazinului online o încălcare a bunurilor terților, în special a drepturilor personale ale altor clienți;
 • a comis o încălcare a drepturilor personale sau a actelor de concurență neloială împotriva Magazinului Online www.yrke.pl condus de YRKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ cu sediul în Nowy Sącz;
 • a comis alte comportamente care vor fi considerate de Magazinul Online ca fiind comportamente care nu sunt conforme cu legile în vigoare sau cu principiile generale de utilizare a internetului sau care prejudiciază reputația bună a Magazinului Online www.yrke.pl.
5. O persoană care a fost privată de dreptul de a utiliza magazinul online nu poate să se înregistreze din nou fără acordul prealabil al Magazinului Online www.yrke.pl.
 

IV Servicii 

 
 1. Vânzătorul permite prin intermediul Magazinului Online utilizarea Serviciilor gratuite, care sunt furnizate de Vânzător 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
 2. Serviciul de gestionare a Contului în Magazinul Online este disponibil după efectuarea înregistrării. Înregistrarea are loc prin (1) completarea Formularului de Înregistrare, disponibil pe pagina Magazinului Online, (2) apăsarea butonului "Înregistrează-te" și (3) confirmarea dorinței de a crea un Cont prin apăsarea linkului de confirmare trimis automat la adresa de e-mail specificată. În Formularul de Înregistrare este necesar ca Clientul să furnizeze următoarele date ale Clientului: adresa de e-mail și parola. Contractul pentru furnizarea Serviciului de gestionare a Contului în Magazinul Online este încheiat pe durată nedeterminată și se încheie în momentul trimiterii de către Client a cererii de ștergere a Contului sau a utilizării butonului "Șterge Contul".
 3. Utilizarea serviciului Formular de Comandă începe în momentul adăugării de către Client a primului Produs în coșul de cumpărături electronic din Magazinul Online. Plasarea Comenzii are loc după efectuarea de către Client a două etape consecutive - (1) completarea Formularului de Comandă și (2) apăsarea în pagina Magazinului Online, după completarea Formularului de Comandă, a câmpului "Confirm cumpărătura" - până în acest moment există posibilitatea de a modifica datele introduse de sine stătător (pentru aceasta, trebuie să urmați mesajele și informațiile afișate și disponibile pe pagina Magazinului Online). În Formularul de Comandă este necesar ca Clientul să furnizeze următoarele date ale Clientului: nume și prenume/denumirea companiei, adresă (stradă, numărul casei/apartamentului, cod poștal, localitate, țară), adresă de e-mail, număr de telefon de contact și date referitoare la livrarea Produselor, modalitatea de plată. În cazul Clienților care nu sunt consumatori, este necesar să se furnizeze și denumirea companiei și numărul de TVA. Contractul pentru furnizarea serviciului de plasare a unei comenzi prin Formularul de Comandă este încheiat pe o perioadă determinată și se încheie odată cu plasarea comenzii prin intermediul acestuia sau cu încetarea anterioară a plasării comenzii prin intermediul acestuia.
 4. Clientul are posibilitatea de a primi de la Vânzător informații comerciale sub formă de mesaje trimise la adresa de e-mail furnizată de Client (Serviciul Newsletter). În acest scop, trebuie să se furnizeze o adresă de e-mail validă sau să se activeze caseta corespunzătoare în formularul de înregistrare sau în formularul de comandă. După crearea Contului, puteți folosi opțiunea disponibilă la setările Contului. Clientul poate retrage în orice moment consimțământul pentru primirea informațiilor comerciale. Contractul pentru furnizarea Serviciului Newsletter este încheiat pe o perioadă nedeterminată și se încheie în momentul trimiterii de către Client a cererii de ștergere a adresei sale de e-mail din abonamentul la Newsletter sau de dezabonare folosind linkul prezent în conținutul mesajului trimis în cadrul Serviciului Newsletter.
 5. Clientul are posibilitatea de a trimite mesaje Vânzătorului prin intermediul formularului de contact. Contractul pentru furnizarea Serviciului care constă în furnizarea unui formular interactiv care permite clienților să ia legătura cu Vânzătorul este încheiat pe o perioadă determinată și se încheie în momentul trimiterii mesajului de către Client.
 6. Vânzătorul are dreptul de a organiza concursuri și promoții ocazionale, a căror condiții vor fi prezentate de fiecare dată pe site-ul Magazinului. Promoțiile din Magazinul Online nu pot fi combinate, cu excepția cazului în care Regulamentul respectivei promoții prevede altfel.
 7. În cazul încălcării de către Client a prevederilor prezentului Regulament, Vânzătorul, după o cerere prealabilă fără efect de încetare sau de înlăturare a încălcărilor, cu stabilirea unui termen adecvat, poate refuza încheierea contractului de vânzare a Produsului/ prestarea Serviciilor sau poate rezilia contractul de prestare a Serviciilor cu un termen de preaviz de 14 zile.

V Informații despre bunuri

 1. Informațiile despre Mărfuri afișate pe site-ul web al Magazinului, în special descrierile, specificațiile tehnice și de utilizare și prețurile, nu constituie o ofertă în sensul Codului civil. Informațiile indicate constituie o invitație de a încheia un Contract, în sensul art. 71 al Codului Civil.
 2. Toate Produsele disponibile în Magazinul Online sunt noi de fabrică, au fost produse de Vânzător și introduse legal pe piața poloneză, de asemenea, înainte de a fi trimise, acestea sunt supuse unui control al calității.
 3. Culorile, texturile sau dispunerea nervurilor afișate pe ecranul monitorului de vizualizare a Produselor pot diferi ușor de cele reale, ceea ce este rezultatul tehnologiei de producție și al setărilor individuale ale monitorului și plăcii grafice utilizate de Client. Diferențele rezultate din cele de mai sus în culoare, neregularități în structura lemnului și așa-numitele crăpături de păr sunt naturale și sunt acceptate de Client în cadrul Comenzii.
 4. Vânzătorul informează că Clientul are dreptul de a comanda eșantioane gratuite (mostre) de plăci de mobilier și țesături înainte de a plasa o Comandă.
 5. Informațiile despre Produse, în special descrierile, specificațiile tehnice și de utilizare sunt incluse în fișa produsului disponibilă pe site-ul web (informație tehnică). În caz de îndoieli sau întrebări ale Clientului cu privire la descrierea produsului, Vânzătorul recomandă contactul telefonic sau prin email cu Magazinul Online.
 6. Înainte de a plasa o Comandă, Clientul este obligat să se familiarizeze cu informațiile tehnice incluse în fișa produsului. Vânzătorul nu este responsabil pentru disputele care rezultă din necunoașterea informațiilor tehnice de către Client.
 7. Vânzătorul informează că mobilierul are o greutate și o dimensiune mare. Acestea sunt dimensiuni mari, care, datorită dimensiunilor lor, nu sunt un pachet obișnuit sau bagaj de mână. Pot avea dimensiuni de 250 cm x 150 cm x 100 cm și pot cântări de la 50 la 150 kg.

VII Livrare 


1. Livrarea Produselor este limitată la teritoriul Republicii Polone și este realizată la adresa indicată de Client în timpul plasării Comenzii. Pe baza unor condiții stabilite individual cu Vânzătorul, în special în ceea ce privește locul și costurile de livrare, livrarea poate avea loc și în afara teritoriului Republicii Polone. În acest caz, înainte de a plasa Comanda, trebuie să luați legătura cu Vânzătorul în modul specificat în punctul I al Regulamentului. 
2. Clientul poate alege următoarele metode de livrare a Produselor comandate:
 • prin intermediul unei companii de curierat; 
 • transport propriu al Vânzătorului - pentru comenzi mari, adică peste 1 palet. Regulile de livrare, transport și costurile asociate sunt negociate individual cu Clientul. Pentru transportul propriu al Vânzătorului, trebuie să luați legătura telefonic sau prin e-mail cu magazinul online.
3. Vânzătorul informează Clientul pe site-urile web ale Magazinului în descrierea Produsului despre numărul de zile lucrătoare necesare pentru executarea Comenzii și livrarea acesteia.
4.  Termenul de livrare și executarea Comenzii se calculează în zile lucrătoare, conform punctului VIII, subpunctul 2. 
5. Dacă pentru Produsele cuprinse în Comandă se prevede un termen diferit de execuție, pentru întreaga Comandă se aplică cel mai lung termen prevăzut.
6. Vânzătorul nu este responsabil în cazul în care nu își îndeplinește termenul de executare și livrare a Comenzii, dacă acest lucru a fost cauzat de motive independente de acesta, care nu au putut fi prevăzute la momentul încheierii contractului și care nu au putut fi evitate, în special ca urmare a defectării mașinilor de producție, necesitatea de a le repara, oprirea sau întârzierea livrării de materiale sau semifabricate. În acest caz, termenul de executare și livrare a Comenzii va fi prelungit cu perioada de apariție a astfel de circumstanțe, luând în considerare timpul necesar pentru Vânzător pentru a relua producția, dar nu mai mult de 45 de zile în total.
7.  Vânzătorul oferă Clientului o dovadă a achiziției.
8. În cazul livrării Produselor prin intermediul unui transportator, Clientul este obligat să inspecteze coletul în timp și în modul acceptat pentru coletele de acest tip. Clientul este obligat în special să verifice: starea coletului și calitatea, cantitatea și sortimentul Produsului livrat. 
9. Dacă a constatat că în timpul transportului a avut loc o pierdere sau deteriorare a bunurilor, este obligat să efectueze toate acțiunile necesare pentru a stabili răspunderea transportatorului, în special să solicite stabilirea stării coletului printr-un proces verbal, notificând imediat transportatorul despre toate rezervele sale în acest sens. 
10. Obligația din partea Clientului de a verifica coletul livrat în timp și în modul acceptat pentru coletele de acest tip se referă la întregul conținut al coletului, nu doar la ambalaj. În cazul oricăror deteriorări ale coletului, este necesar să informați imediat Vânzătorul despre neregulile observate ca rezultat al livrării defectuoase. În cazul deteriorării coletului în timpul transportului, Clientul, în scopul de a face o cerere pentru daunele rezultate din transportul incorect, ar trebui să acționeze conform legii din 15 noiembrie 1984, Legea transportului (adică Jurnalul Oficial 2020 nr. 8):
 
 • să se adreseze transportatorului cu o cerere de întocmire a unui proces-verbal de daune (cu excepția cazului în care acest proces-verbal este întocmit la inițiativa transportatorului), procesul-verbal de daune trebuie semnat atât de Client cât și de transportator, iar data întocmirii procesului-verbal de daune trebuie să fie aceeași cu data de primire a coletului;
 • în cazul în care Clientul nu este prezent, transportatorul ar trebui să facă aranjamentele necesare pentru a întocmi procesul-verbal în prezența persoanelor invitate de el pentru acest lucru;
 • dacă după eliberarea coletului s-a descoperit o pierdere sau o deteriorare care nu putea fi observată de la exterior la primire, transportatorul stabilește starea coletului la cerere, depusă imediat după descoperirea daunei, dar nu mai târziu de 7 zile de la data de primire a coletului;
 • procesul-verbal este semnat de persoanele care participă la stabilirea stării coletului, dacă persoana îndreptățită nu este de acord cu conținutul procesului-verbal, poate include o rezervă cu justificare; în cazul în care persoana îndreptățită refuză să semneze procesul-verbal, transportatorul consemnează în acesta faptul și motivele refuzului, persoana îndreptățită primește gratuit o copie a procesului-verbal;
 • dacă constatările protocolare, efectuate la cererea persoanei îndreptățite, nu arată nicio daună în colet sau arată numai dauna deja constată anterior de transportator, persoana îndreptățită suportă taxele specificate în tarif;
 • în cazul unor dificultăți în stabilirea datelor referitoare la timp, tip, dimensiuni sau cauzele daunei, aceste date sunt stabilite de un expert numit de transportator, în acord cu persoana îndreptățită;
 • dreptul de a urmări revendicările în proceduri judiciare pe baza Legii Transporturilor din 15 noiembrie 1984 sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia îi revine persoanei îndreptățite după epuizarea fără succes a procedurii de reclamații, iar transportatorului - după chemarea fără succes a debitorului la plată;
11. După primirea de către Client a procesului-verbal de daune completat și semnat (în conformitate cu regulile menționate mai sus), Clientul ar trebui să trimită o scanare a acestui document la adresa de e-mail sklep@yrke.pl, se recomandă și realizarea de fotografii ale deteriorărilor coletului și trimiterea acestora la adresa de e-mail menționată mai sus. 
12. În cazul livrării unui colet deteriorat și a dorinței de a-l returna, este necesar să se asigure corespunzător bunul, pentru a-l proteja de posibile deteriorări sau distrugeri ulterioare.
13. Neutilizarea de către Client a drepturilor care decurg din conținutul Legii Transporturilor nu este o condiție necesară pentru examinarea reclamației Clientului de către Magazinul Online www.yrke.pl
14. Vânzătorul informează că transportatorul nu are obligația de a livra bunul la locul de livrare al Comenzii (de exemplu, într-o clădire, bloc, apartament sau alte spații). Clientul este obligat să organizeze descărcarea și livrarea mobilierului. Clientul este responsabil pentru verificarea dimensiunilor mobilei achiziționate în ceea ce privește posibilitatea de a le aduce (de exemplu, într-o clădire, bloc, apartament sau alte spații), înainte de a plasa Comanda, în special Clientul este obligat să se asigure că bunurile achiziționate se potrivesc în deschiderea ușii clădirii/apartamentului, pe casa scărilor, în lift, fără necesitatea de a demonta sau a despacheta mobilierul. 
15. În cazul în care livrarea eficientă a bunului la adresa indicată de Client nu este posibilă din motive atribuite Clientului, Clientul este obligat să contacteze imediat transportatorul, pentru a stabili data și locul de livrare a bunului.
 

VIII Prețuri și metode de plată 

 
1. Prețurile Produselor sunt indicate în zloți polonezi, sunt prețuri brute, includ toate componentele, inclusiv TVA, taxe vamale și alte taxe. Prețurile produselor sunt afișate în descrierea produselor.
2. Clientul poate alege următoarele metode de plată:
 •     transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului (în acest caz, executarea Comenzii va începe după trimiterea de către Vânzător a confirmării acceptării Comenzii către Client, iar livrarea se va face imediat după intrarea fondurilor în contul bancar al Vânzătorului și finalizarea Comenzii);
 • plată în numerar la livrare, plata furnizorului la livrare (în acest caz, executarea Comenzii și livrarea acesteia va începe după trimiterea de către Vânzător a confirmării acceptării Comenzii către Client și finalizarea Comenzii);
 • plată electronică (în acest caz, executarea Comenzii va începe după trimiterea de către Vânzător a confirmării acceptării Comenzii către Client și după ce Vânzătorul a primit informații de la sistemul agentului de plată despre efectuarea plății de către Client, iar livrarea se va face imediat după finalizarea Comenzii);
 • plată în sistem de rate (în acest caz, executarea Comenzii va începe după trimiterea de către Vânzător a confirmării acceptării Comenzii, finalizarea acesteia și după primirea de la: Alior Bank S.A. cu sediul în Varșovia, mBank S.A. cu sediul în Varșovia, SANTANDER CONSUMER Bank S.A. cu sediul în Wrocław, BNP Paribas Bank Polska S.A. cu sediul în Varșovia, plata pentru Produsul comandat);
 • plată în sistemul LeaseLink (în acest caz, executarea Comenzii va începe după trimiterea de către Vânzător a confirmării acceptării Comenzii, finalizarea acesteia și după primirea de la LeaseLink Sp. z o. o. cu sediul în Varșovia, plata pentru Produsul comandat).
3. Selectarea metodei de plată menționate la pct. 2 lit. b mai sus este posibilă numai pentru Comenzi, a căror valoare totală nu depășește 1000 de zloți.
Vânzătorul informează Clientul pe paginile web ale Magazinului despre termenul în care este obligat să efectueze plata pentru Comandă. 
4. În cazul neplății de către Client în termen, despre care se discută în propoziția anterioară, Vânzătorul, după o solicitare prealabilă de plată fără succes cu stabilirea unui termen adecvat, poate renunța la Contract în baza art. 491 Cod Civil.
 

IX Dreptul de a renunța la Contractul acordat Clientului fiind "Consumator" și "Antreprenor cu drepturi de consumator"

1. Clientul care este un Consumator poate renunța la Contract fără a da un motiv prin depunerea unei declarații corespunzătoare în termen de 14 zile. Pentru a respecta acest termen, este suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acestuia. Toate informațiile despre returnări se găsesc pe pagina: https://yrke.pl/zwroty
2. Clientul este obligat să trimită declarația disponibilă de la Vânzător pe site-ul web al Magazinului https://zwrot.yrke.pl
3. Termenul de 14 zile se calculează de la ziua în care a fost livrat Bunul sau în cazul unui Contract pentru furnizarea de Servicii, de la data încheierii acestuia.
4. Dreptul de a renunța la Contract de către Consumator este exclus în cazul:
 •     Contractul în care obiectul furnizării este un Bun neprefabricat, produs conform specificațiilor Consumatorului sau care servește să satisfacă nevoile sale individualizate;
 •  prestarea de servicii, dacă Vânzătorul a efectuat în întregime serviciul cu acordul explicit al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea furnizării că, după îndeplinirea furnizării de către Vânzător, va pierde dreptul de a renunța la Contract;
 • Contractul în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară, asupra cărora Vânzătorul nu are control și care pot apărea înainte de expirarea termenului de renunțare la Contract;
 • Contractul în care obiectul furnizării este un Bun care se deteriorează rapid sau are un termen scurt de utilizare;
 • Contractul în care obiectul furnizării este un Bun livrat într-un ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat din motive de sănătate sau din motive de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
 • Contractul în care obiectul furnizării sunt produse care, datorită naturii lor, devin inseparabil legate de alte lucruri după livrare;
 • Contractul în care obiectul furnizării sunt băuturi alcoolice, ale căror prețuri au fost convenite la încheierea Contractului de vânzare, și care pot fi livrate numai după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile de pe piață, asupra cărora Vânzătorul nu are control;
 • Contractul în care Consumatorul a cerut în mod explicit ca Vânzătorul să vină la el pentru a efectua o reparație sau întreținere urgentă; dacă Vânzătorul furnizează și alte servicii decât cele pe care Consumatorul le-a solicitat sau furnizează Bunuri care nu sunt piese de schimb necesare pentru efectuarea reparațiilor sau întreținerii, dreptul de a renunța la Contract este acordat Consumatorului pentru serviciile sau Bunurile suplimentare;
 • Contractul în care obiectul furnizării sunt înregistrări audio sau video sau programe de computer livrate într-un ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis după livrare; furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament;
 • Contractul încheiat prin licitație publică;
 • Contractul de furnizare a serviciilor în domeniul cazare, altul decât pentru locuință, transportul de bunuri, închirierea de autovehicule, catering, servicii legate de recreere, evenimente de divertisment, sportive sau culturale, dacă ziua sau perioada de furnizare a serviciului este indicată în contract;
 • Contractul de furnizare a conținutului digital, care nu este stocat pe un suport material, dacă îndeplinirea furnizării a început cu acordul explicit al Consumatorului înainte de expirarea termenului de renunțare la Contract și după ce a fost informat de Vânzător
5. În cazul retragerii din Contractul încheiat la distanță, Contractul este considerat ca fiind neîncheiat. Ceea ce au furnizat părțile este returnat în starea neschimbată, cu excepția cazului în care schimbarea a fost necesară pentru a determina caracterul, caracteristicile și funcționalitatea Produsului. Restituirea ar trebui să aibă loc imediat, dar nu mai târziu de 14 zile. Produsul cumpărat trebuie returnat la adresa Vânzătorului.
6. Informații privind mobilele dure: Vânzătorul informează că în mobilele dure (de exemplu, birouri, comode, containere, paturi, perete mobil, suplimente, rafturi, rafturi, mese, mese, dulapuri, dulapuri, vitrine) există conexiuni permanente, care, după asamblare și apoi dezmembrare, nu permit revenirea la versiunea inițială a produsului. Clientul este responsabil pentru deprecierea valorii bunurilor rezultate din utilizarea lor într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor, în conformitate cu art. 34 alin. 4 din legea drepturilor consumatorului. Clientul are obligația de a avea grijă de marfă până la returnarea acesteia. După primire, Cumpărătorul este responsabil pentru despăgubire pentru deprecierea valorii bunurilor rezultate din comportamente care depășesc acțiunile necesare pentru a se familiariza cu bunurile.
7. Informații despre produse personalizate și mobilier la comandă: Vânzătorul informează că în cazul unui produs personalizat și al mobilei la comandă, menționate în punctul VI. p. 9 din Regulament, realizate în conformitate cu instrucțiunile Clientului, acesta nu are dreptul de a se retrage din contract, în conformitate cu art. 38 punctul 3) din legea drepturilor consumatorului.
 8. Toate mobilele produse de compania Yrke Sp. z o.o. sunt Produse neprefabricate, create în conformitate cu nevoile individualizate, incluse de către Consumator în procesul de comandă. Vânzătorul va restitui imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data primirii declarației Consumatorului de retragere din Contract, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a Produsului. Vânzătorul efectuează rambursarea folosind aceeași metodă de plată utilizată de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord cu o altă metodă de rambursare, iar această metodă nu va implica niciun cost pentru Consumator. Vânzătorul poate reține rambursarea plăților primite de la Client până la primirea înapoi a bunurilor sau furnizarea de către Client a dovezii expedierii acestora, în funcție de evenimentul care are loc mai întâi, cu excepția cazului în care Vânzătorul a propus să ridice el însuși bunul de la Client.
 9. Dacă Consumatorul a ales un mod de livrare a Produsului diferit de cel mai ieftin mod obișnuit de livrare oferit de Vânzător, Vânzătorul nu este obligat să restituie Consumatorului costurile suplimentare suportate de acesta. 
10. Clientul suportă doar costul direct de returnare a Produsului, cu excepția cazului în care Vânzătorul a fost de acord să suporte acest cost. 
11. Vânzătorul informează că nu acceptă returnările de Produse trimise cu opțiunea "cu plata la livrare".
12. Clientul este obligat să asigure corespunzător și adecvat Produsul care face obiectul returnării pe durata transportului, sub sancțiunea răspunderii pentru deprecierea valorii Produsului care trebuie returnat. 
13. Dispozițiile din prezentul punct IX. ale Regulamentului referitoare la consumator se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2021 și pentru contractele încheiate de la această dată, de asemenea, la Clientul care este o persoană fizică care încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, atunci când rezultă din conținutul acestui contract că acesta nu are un caracter profesional pentru această persoană, în special din obiectul activității sale comerciale, furnizat pe baza reglementărilor privind Evidența centrală și Informațiile privind activitatea comercială (Antreprenor în drepturile consumatorului).
 

X Reclamații privind Produsele în baza garanției legale a conformității, disponibile pentru Clientul care este „Consumator” și „Antreprenor cu drepturi de consumator” 

 
 1. Vânzătorul se obligă să livreze produse fără defecte.
 2. Vânzătorul răspunde față de Clientul care este un Consumator pentru defecte în baza garanției legale a conformității, pe baza principiilor stabilite în articolele 556 - 576 din Codul Civil.
 3. Vânzătorul informează că garanția legală a conformității nu protejează cumpărătorul în cazul în care defectul a apărut ca urmare a deteriorării produsului de către Client sau utilizarea necorespunzătoare a acestuia, în special ca urmare a unei distribuții excesive sau inegale a sarcinilor la care sunt supuse mobilierul (de exemplu, blaturile de birou) pe durata utilizării acestora.
 4. Reclamațiile rezultate din încălcarea drepturilor Clientului, garantate legal sau în baza acestui Regulament, trebuie trimise la adresa: YRKE Sp. z o. o., str. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Sącz, la adresa de e-mail: [email protected] sau la numărul de telefon +48 530 832 500.
 5. Pentru a examina reclamația, Clientul ar trebui să trimită un formular de reclamație la adresa: [email protected] și să furnizeze Produsul reclamat, dacă este posibil, cu o dovadă de achiziție. Produsul trebuie livrat sau trimis la adresa indicată la punctul 3 de mai sus.
 6. Se recomandă ca Clientul să furnizeze în descrierea reclamației:
    informații și circumstanțe privind obiectul reclamației, în special tipul și data apariției defectului;
    date de contact ale persoanei care face reclamația.
 
7. Cerințele menționate în punctul de mai sus sunt doar recomandări ale Vânzătorului, menite să faciliteze și să accelereze examinarea reclamației de către Vânzător, și nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse fără descrierea recomandată a reclamației.
8. Vânzătorul se obligă să examineze fiecare reclamație în termen de 14 zile.
9. În cazul în care există lacune în reclamație, Vânzătorul va solicita Clientului să o completeze în mod necesar imediat, dar nu mai târziu de 7 zile, de la data la care Clientul a primit solicitarea.
10. Dispozițiile incluse în acest punct X. ale Regulamentului, care se referă la consumator, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021 și pentru contractele încheiate de la acea dată, de asemenea, către Clientul care este o persoană fizică care încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, atunci când rezultă din conținutul acestui contract că nu are un caracter profesional pentru acea persoană, rezultând în special din subiectul activității comerciale desfășurate de aceasta, care este făcut public în conformitate cu prevederile privind Registrul Central și Informațiile privind Activitățile Comerciale (Antreprenorul cu drepturi de consumator).
 

XI Răspunderea vânzătorului în baza garanției legale a conformității față de Clientul care este „Antreprenor” și prevederi referitoare la Antreprenori. 

 
 1. Acest punct XI. al Regulamentului și prevederile conținute în acesta sunt adresate și, prin urmare, obligă exclusiv Clientul care nu este un consumator, și începând cu data de 1 ianuarie 2021 și pentru contractele încheiate de la acea dată, care nu este nici o persoană fizică care încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, când rezultă din conținutul acestui contract că nu are un caracter profesional pentru acea persoană, rezultând în special din subiectul activității comerciale desfășurate de aceasta, care este făcut public în conformitate cu prevederile privind Registrul Central și Informațiile privind Activitățile Comerciale (Antreprenorul cu drepturi de consumator). 
 2. Vânzătorul se obligă să livreze produse fără defecte.
 3. În conformitate cu art. 558 § 1 din Codul Civil, răspunderea vânzătorului în baza garanției legale a conformității pentru produs față de Clientul care este Antreprenor este exclusă.
 4. Reclamațiile rezultate din încălcarea drepturilor Clientului, garantate legal sau în baza acestui Regulament, trebuie trimise la adresa: YRKE Sp. z o. o., str. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Săcz, la adresa de e-mail: [email protected] sau la numărul de telefon +48 530 832 500.
 5. Vânzătorul are dreptul de a renunța la Contractul de vânzare în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia. Renunțarea la Contractul de vânzare în acest caz poate avea loc fără motiv și nu generează nicio pretenție a Clientului față de Vânzător.
 6. Vânzătorul are dreptul de a limita metodele de plată disponibile și, de asemenea, de a solicita un avans parțial sau total, indiferent de metoda de plată aleasă de Client și de faptul că a fost încheiat un Contract de vânzare.
 7. Vânzătorul poate rezilia contractul de furnizare a Serviciului Electronic cu efect imediat și fără a indica motive, prin trimiterea unei notificări corespunzătoare către Client.
 8. Răspunderea Vânzătorului față de Client, indiferent de baza juridică, este limitată - atât în cadrul unei singure pretenții, cât și pentru toate pretențiile în total - la valoarea prețului plătit și costurile de livrare în baza Contractului de vânzare, dar nu mai mult de suma de o mie de zloți. Limitarea sumei, menționată în propoziția precedentă, se aplică tuturor pretențiilor adresate de Client către Vânzător, inclusiv în cazul în care Contractul de vânzare nu a fost încheiat sau nu este legat de Contractul de vânzare. Vânzătorul este responsabil doar pentru daunele tipice previzibile la momentul încheierii contractului și nu este responsabil pentru pierderea de beneficii. Vânzătorul nu este, de asemenea, responsabil pentru întârzierea în transportul coletului.
 9. Soluționarea oricăror dispute apărute între Vânzător și Clientul care este Antreprenor este supusă instanței competente în funcție de sediul Vânzătorului.

XII Reclamații privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice

 1. Clientul poate adresa Vânzătorului reclamații în legătură cu funcționarea Magazinului și utilizarea Serviciilor. Reclamațiile pot fi trimise în scris la adresa: YRKE Sp. z o. o. ul. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Săcz, pe adresa de email: [email protected] sau la numărul de telefon +48 530 832 500
 2. În reclamație, Clientul ar trebui să furnizeze numele și prenumele său, adresa de corespondență, tipul și descrierea problemei survenite.
 3. Vânzătorul se angajează să analizeze fiecare reclamație în termen de până la 14 zile, iar dacă acest lucru nu este posibil, să informeze Clientul în această perioadă când reclamația va fi analizată. În caz de deficiențe în reclamație, Vânzătorul va solicita Clientului să o completeze în măsura necesară în termen de 7 zile de la data primirii solicitării de către Client.

XIII Modalități extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și de a urmări drepturile

 
 1. Clientul care este un Consumator are, printre altele, următoarele posibilități de a folosi modalități extrajudiciare de a soluționa reclamațiile și a urmări drepturile:
 •     are dreptul să se adreseze tribunalului arbitral permanent de consum care funcționează în cadrul Inspectoratului Comercial cu o cerere de soluționare a litigiului derivat din Contractul de vânzare;
 • are dreptul să se adreseze inspectorului voievod al Inspectoratului Comercial cu o cerere de inițiere a procedurilor de mediere pentru soluționarea amiabilă a litigiului între Client și Vânzător;
 • poate obține asistență gratuită în soluționarea litigiului între Client și Vânzător, folosindu-se și de ajutorul gratuit al avocatului de district (municipal) pentru consumatori sau al unei organizații sociale, al cărei obiectiv statutar este protecția Consumatorilor (incluzând Federația Consumatorilor, Asociația Consumatorilor Polonezi). Sfaturi sunt oferite de Federația Consumatorilor la numărul gratuit de linie telefonică pentru consumatori 801 440 220 și de Asociația Consumatorilor Polonezi la adresa de email [email protected];
 • poate depune plângerea prin intermediul platformei online ODR a UE, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV Protecția datelor personale

Datele personale furnizate de Clienți sunt colectate și prelucrate de Vânzător în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în conformitate cu Politica de Confidențialitate, disponibilă pe pagina Magazinului.

XV Dispoziții finale 

 1. Toate drepturile asupra Magazinului online, inclusiv drepturile de autor asupra proprietății, drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui său, domeniului internet, paginii web a Magazinului online, precum și asupra formularelor, logo-urilor aparțin Vânzătorului, iar utilizarea acestora poate avea loc numai într-un mod specificat și în conformitate cu Regulamentul.
 2. Soluționarea oricăror litigii care apar între Vânzător și Clientul care este un Consumator este supusă instanțelor competente în conformitate cu prevederile relevante ale Codului de procedură civilă.
 3. În chestiuni care nu sunt reglementate de acest Regulament, se aplică prevederile Codului Civil, prevederile Legii privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice, prevederile Legii privind drepturile consumatorilor și alte reglementări relevante ale legii poloneze.
 4. Orice modificare a acestui Regulament va fi adusă la cunoștința fiecărui Client prin informații pe pagina principală a Magazinului Online care conține o listă de modificări și termenul de intrare în vigoare. Clienții care au un Cont vor fi, de asemenea, informați despre modificări, împreună cu o listă a acestora, la adresa de e-mail pe care au indicat-o. Termenul de intrare în vigoare a modificărilor nu va fi mai scurt de 14 zile de la data anunțării acestora. Dacă Clientul care deține un Cont nu acceptă noul conținut al Regulamentului, este obligat să informeze Vânzătorul despre acest lucru în termen de 14 zile de la data informării despre modificarea Regulamentului. Informarea Vânzătorului despre neacceptarea noului conținut al Regulamentului rezultă în rezilierea Contractului.
sus
Magazinul este în modul de vizualizare.
Vizualizați versiunea completă a site-ului
Sklep internetowy Shoper Premium